Languages

Share on Facebook   Tweet   Share on Google+   Share on LinkedIn

logo kaspev
KASPEV - Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine
CASPEV -The Custer of social entrepreneurship in Vojvodina

Usluge Prevodilačkog centra

U okviru Prevodilačkog centra pružaju se usluge prevođenja sa i na znakovni jezik fizičkim i pravnim licima, čiji prevodilački tim čine prevodioci i sudski tumači za znakovni jezik među kojima ima i izvornih govornika znakovnog jezika.

Svi članovi tima imaju dugogodišnje aktivno, drugim rečima, svakodnevnog prevodilačkog iskustva i odlično poznaju pojam prevođenja, problematiku prevođenja i prednosti i mane prevodilačke profesije.

Upravo to poznavanje prevodilačke profesije je ključni element našeg centra u odabiru naših saradnika sudskih tumača i prevodilaca koji nisu sudski tumači. Izbor saradnika vršimo prema strogim kriterijumima stručnosti i obrazovanja, kao i prema godinama prevodilačkog iskustva i radnim organizacijama i državnim institucijama u kojima su to iskustvo sticali.

Ponosni smo što možemo da izjavimo da su svi prevodioci i sudski tumači iz prevodilačkog tima:

 • stručni
 • odgovorni
 • tačni u pogledu poštovanja rokova
 • oprezni prilikom nalaženja prevodilačkih rešenja
 • poseduju bogato prevodilačko iskustvo i stručnost koja je potvrđena od strane relevantnih
 • državnih institucija, zvaničnih delegacija i velikih domaćih i inostranih kompanija
 • da se konsultuju sa prevodiocima koji su stručniji i iskusniji u određenim oblastima
 • da RADE KAO STRUČNI TIM

Zato što imamo sve što nam je potrebno da ostvarimo CILJ:

 • stabilnu i otvorenu poslovnu politiku
 • dragoceni tim stručnih, kvalifikovanih i iskusnih sudskih tumača i prevodilaca
 • profesionalan stav prema svakom klijentu
 • cene koje u potpunosti odgovaraju kvalitetu naših usluga a istovremeno i tržištu na kome poslujemo.

 

Svakom korisniku pružamo najveću moguću pažnju nezavisno od veličine posla, trudeći se da zadovoljimo njegove potrebe, zahteve i želje.
Visoko cenimo rad naših prevodilaca koji su svojim znanjem, kvalifikacijama i timskim radom, doveli naš prevodilački centar u krug prepoznatljivih imena u prevodilačkom poslu i otvorili vrata poslovnog sveta u kome Prevodilački centar nastavlja da se kreće uzlaznom linijom.

Obratite nam se sa potpunim poverenjem i uverite se u kvalitet

i profesionalnost naših usluga!